Nybygge på gång: Projektpresentation

Datum

En ny båt är under byggnation i verkstaden på Näsudden. En beställning på en spetsgattad ”Iniö skötbåt” med gaffelrigg. Förebilden till bygget är en glasfibrad gammal kappseglare på dryga 6,5m från Iniö som vi gjorde uppmätningar på hösten 2016. 

Från uppmätningen gjorde min far, Båtbyggaren Johan Simberg ritningar till båten Alli, som vi sedan byggde tillsammans. Alli sjösattes på sommaren 2019. När Alli på våren stod nytjärad i verkstaden kom beställarna till det nu aktuella projektet för att bekanta sig med diverse allmogebåtar i Korpoström. Alli gjorde djupt intryck på dem, och idén till ett framtida bygge tog form.

I planeringen tillsammans med beställarna hösten 2019 drogs följande riktlinjer: Eftersom båtens sommarhamn ligger längre ut i skärgården skulle båten förlängas till dryga 7m. Bredden skulle öka en aning och djupgåendet ligga runt 0.7m (i det skedet var jag tvungen att gå och kontrollmäta dörröppningen i verkstaden;) Hon skulle förses med inombordsmotor, dubbla försegel och förutom skarndäcket skulle båten få för-och akterdäck med en rejäl sarg inombords.

Utifrån dessa önskemål gjorde Johan med erfaren touch linjeritningar till ett skrov, och tillsammans satt vi sedan och planerade inredning och riggdetaljer. Ritningarna mottogs entusiastiskt och därmed var beställningen gjord.

Jag fungerar som ansvarig båtbyggare i projektet, tacksam över att få bygga i verkstaden på Näsudden som fungerar utmärkt, och ligger vackert beläget precis vid havet. Vi funderar och diskuterar givetvis bygget regelbundet mellan varven, och jag har som ambition att dokumentera denna, för mig värdefulla kunskap för framtiden. Min bror Max har inspirerat och hjälpt mig komma igång med video/fotoproduktion då han kan sådant bättre.

Som bäst arbetar jag med båtens köl. Jag sågade bort kärnan från en tätvuxen, tungviktare till furuplanka och laminerade sedan ihop bitarna med epoxilim och trätappar. Fjädern laminerades ihop av tre 9mm tjocka furulager i form, så att den bidrar till förstävens styrka och samtidigt utgör en del av spunningen i fören.

I min värld är detta båtbygge ett projekt av enorma mått, bra så. I hyvelbänksbloggen bjuder jag in läsarna till att följa med när denna träbåt tar form. Välkommen!

fler
artiklar