Österskärsnipan Bordlagd och spantad.

Datum

Nybygget, en 23 fots skötbåt som bär arbetsnamnet ”Österskärsnipan” är nu bordlagd. Båten har även alla sina spant monterade.

Bordläggningen består av 9 par bord i Furu. Borden har basats i form, och skarvats i längdriktning med hjälp av epoxilimmade bladlaskar. Borden är fästa i varann med kopparnitar.

De sågade spanten är gjorda ur krokvuxna ekämnen, där träets fiberriktning följer skrovets form, och gör dem starka och vackra. Sågspanten är fästa till bordläggningen med a4 skruvar, och till bottenstockarna med a4 bultar.

De basade ekspanten är böjda ekribbor som har basats (böjts med hjälp av ånga) i form, efter att ha ”luggit i blöt” i havet ca. två veckor. Dessa spanter är fästa till bordläggningen med kopparnitar.

Nu när bygget har kommit så här långt, finns det plötsligt en träbåt i verkstan!

Tillnäst skall skrovet impregneras med Linolja/träterpentin/mögelgift, och mera snickeriarbete är i tur, inredning och däck.

fler
artiklar