Kölsträckning av 23 fots allmogebåt

Datum

Arbetet med nybygget rullar på i verkstaden. Nu är kölen sträckt, d.v.s båtens ”ryggrad” är sammanfogad, och stävarna står upprätt.

För- och akterstärna i ek består bägge av två sammanfogade krumvuxna ämnen och är bultade till varann, och till kölen med 10mm syrafast gängstång.

Innan alla delar bultades ihop, borrades även hålet för propelleraxeln igenom akterstäven med hjälp av pelarborrmaskin, och en specialgjord styrjigg.

När kölen är sträckt och stävarna stagade, placeras tillfälliga mallar ut på fjädern. Runt dessa mallar formas sedan båtens bordläggning i furu.

fler
artiklar