Jättefuror och roddbåtsrenovering

Datum

Tack vare köldknäppar under fullmånen i Mars gick det att fälla och få ut två stora furor från grannskogen. Rotstockarna 5, och 6m långa mätte c. 600mm i tjocklek och åldern på ena uppskattades till 125 år! Stockarna forslades till Vinappa gård i Sydänperä, Nagu, där Bjarne Dahlén bl.a. sågar virke. Bjarne har kunnandet och utrustningen till att få det mesta i trädväg uppsågat. Vi fick ut en del fina bordsämnen från bägge stock, och inåt stammen där inneboende kvistar började vara ett faktum sågade vi grövre dimensioner som kommer väl till pass både i båt och annat byggande. En skrattretande stor mängd virke från två rotbitar :)! Härifrån förs virket för torkning i stapel.

Roddbåten på 4,5m som har renoverats i verkstaden på Näsudden är nu färdig för sjösättning. Utgångsplanen för renoveringen var att snygga upp ytorna och göra ett par ”kirurglimningar i botten. Det framgick dock att både bordläggning och akterspegel hade en hel del skador och dåligt trä under vattenlinjen. Inne i båten var kölbrädan sprucken och ett par spant knäckta i fören. Detta är vad som gjordes: Strukturella skadorna på insidan reparerades, undervattenskrovet glasfibrades, den gamla plastfärgen/torkade tjäran avlägsnades, nya durkar tillverkades, skrovet fick en omgång tjära/linolja/terpentinblandning. Båtens ursprung är okänt. En oväntad överraskning var att under plastfärgen hitta bettor och akterspegel i finaste hondurasmahogny! Detta gav en snärtig kontrast i slutfinishen. Tillnäst skall båten till ägarens stugstrand i väntan på säsongstart.

fler
artiklar