Hyvelbänksbloggen

I den bildbetonade Hyvelbänkbloggen presenteras verksamhetens projekt, artistiska fotografier tar plats, historiska bilder ur arkivet plockas fram, tips på båtar till salu, m.m. 

Österskärsnipan. Impregneringen.

Närväl skrovet var spantat och nitat, tillverkades de stadiga tvärgående bettorna, och deras knän. Bettorna stabiliserar skrovet, och detta gör det lättare att luta båten

Österskärsnipan Bordlagd och spantad.

Nybygget, en 23 fots skötbåt som bär arbetsnamnet ”Österskärsnipan” är nu bordlagd. Båten har även alla sina spant monterade. Bordläggningen består av 9 par bord

Kölsträckning av 23 fots allmogebåt

Arbetet med nybygget rullar på i verkstaden. Nu är kölen sträckt, d.v.s båtens ”ryggrad” är sammanfogad, och stävarna står upprätt. För- och akterstärna i ek

Nybygge på gång: Projektpresentation

En ny båt är under byggnation i verkstaden på Näsudden. En beställning på en spetsgattad ”Iniö skötbåt” med gaffelrigg. Förebilden till bygget är en glasfibrad

K-25:ans nya rufftak

Här följer en beskrivning på hur det gick till när en K 25-segelbåt byggd på Orust på västkusten i Sverige 1948 fick rufftaket omdukat tidigare

Vår-rumba

På våren finns det att göra. Efter en lång vinter med ett rätt så självständigt arbetstempo, blir plötsligt flera projekt högaktuella samtidigt, Det skall bli

Jättefuror och roddbåtsrenovering

Tack vare köldknäppar under fullmånen i Mars gick det att fälla och få ut två stora furor från grannskogen. Rotstockarna 5, och 6m långa mätte

Vinter utan snö

I år sträckte sig hösten ända in på vårkanten. Vissa utejobb har låtit sig göras bekvämt och bra så, men en del arbeten blir och